สถิติอาจารย์นอกกรอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปจำนวนอาจารย์จำแนกตามสถานภาพและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประจำเดือน เมษายน 2567

สถิติอาจารย์นอกกรอบของมหาวิทยาลัย  (เดือนเมษายน 2567)

  <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์>