บุคลากรนอกกรอบ

สถิติอาจารย์นอกกรอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปจำนวนอาจารย์จำแนกตามสถานภาพและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

สถิติอาจารย์นอกกรอบของมหาวิทยาลัย  (เดือนพฤศจิกายน 2565)

  <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์>