การจัดทำกรอบอัตรากำลัง ระยะสี่ปี พ.ศ. 2562-2565

สายวิชาการ

ดาวน์โหลด กำหนดการจัดทำกรอบอัตรากำลัง

แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ 2562-2565

ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลเพื่อคำนวณกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ

แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ 2562-2565

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (คลิกเพื่อเข้าสู่เวปไซต์)

สายสนับสนุน

257 total views, 54 views today