การจัดทำกรอบอัตรากำลัง ระยะสี่ปี พ.ศ. 2562-2565

 

สายวิชาการ

ดาวน์โหลด กำหนดการจัดทำกรอบอัตรากำลัง

แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ 2562-2565

ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลเพื่อคำนวณกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ

แบบฟอร์มกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ 2562-2565

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (คลิกเพื่อเข้าสู่เวปไซต์)

สายสนับสนุน

 

รายชื่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (สายวิชาการ+สายสนับสนุน) ที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2570

728 total views, 2 views today