บุคลากรทุกประเภท

สถิติบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปจำนวนบุคลากรทุกประเภท จำแนกตามหน่วยงานหลัก

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

สถิติบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย (เดือนมิถุนายน 2552 – พฤศจิกายน 2565)

 <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์>