ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อโครงการ (คลิกที่ชื่อเพื่อดูรายละเอียด) ระยะเวลา สถานะการดำเนินงาน
1.  ดำเนินงานแล้วเสร็จ
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเทคนิคการวิพากษ์ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน สำหรับผู้บริหาร  21 ก.พ. 2562 – 17 พ.ค. 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ

583 total views, 1 views today