สถิติบุคลากร

1. สถิติบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปจำนวนบุคลากรทุกประเภท จำแนกตามหน่วยงานหลัก

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

สถิติบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย (เดือนมิถุนายน 2552 – มิถุนายน 2564)

 <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์>


2. สถิติอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปจำนวนอาจารย์จำแนกตามสถานภาพและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

 

สถิติอาจารย์ของมหาวิทยาลัย (เดือนมิถุนายน 2552 – มิถุนายน 2564)

  <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์>


3. สถิติการลาออกของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปจำนวนการลาออกจากราชการของบุคลากร

ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

สถิติการลาออก (เดือนเมษายน 2559 – พฤษภาคม 2564)

 <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์> 

3,004 total views, 1 views today