สถิติบุคลากร

1. สถิติบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปจำนวนบุคลากรทุกประเภท จำแนกตามหน่วยงานหลัก

ประจำเดือน เมษายน 2562

สถิติบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย (เดือนมิถุนายน 2552 – เมษายน 2562)

 <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์>


2. สถิติอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปจำนวนอาจารย์จำแนกตามสถานภาพและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประจำเดือน เมษายน 2562

สถิติอาจารย์ของมหาวิทยาลัย (เดือนมิถุนายน 2552 – เมษายน 2562)

  <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์>


3. สถิติการลาออกของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปจำนวนการลาออกจากราชการของบุคลากร

ประจำเดือน มีนาคม 2562

สถิติการลาออก (เดือนเมษายน 2559 – มีนาคม 2562)

 <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์> 

898 total views, 5 views today