สถิติบุคลากร

1. สถิติบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปจำนวนบุคลากรทุกประเภท จำแนกตามหน่วยงานหลัก

ประจำเดือนม กุมภาพันธ์ 2564

สถิติบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย (เดือนมิถุนายน 2552 – กุมภาพันธ์ 2564)

 <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์>


2. สถิติอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปจำนวนอาจารย์จำแนกตามสถานภาพและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

 

สถิติอาจารย์ของมหาวิทยาลัย (เดือนมิถุนายน 2552 – กุมภาพันธ์ 2564)

  <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์>


3. สถิติการลาออกของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปจำนวนการลาออกจากราชการของบุคลากร

ประจำเดือน มกราคม 2563

สถิติการลาออก (เดือนเมษายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2563)

 <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์> 

2,612 total views, 3 views today