สถิติบุคลากร

1. สถิติบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปจำนวนบุคลากรทุกประเภท จำแนกตามหน่วยงานหลัก

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

สถิติบุคลากรทุกประเภทของมหาวิทยาลัย (เดือนมิถุนายน 2552 – พฤศจิกายน 2563)

 <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์>


2. สถิติอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปจำนวนอาจารย์จำแนกตามสถานภาพและการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

 

สถิติอาจารย์ของมหาวิทยาลัย (เดือนมิถุนายน 2552 – พฤศจิกายน 2563)

  <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์>


3. สถิติการลาออกของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สรุปจำนวนการลาออกจากราชการของบุคลากร

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

สถิติการลาออก (เดือนเมษายน 2559 – ตุลาคม 2563)

 <คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์> 

2,342 total views, 5 views today