ประกาศ : เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 1/2567

283 total views

283 total views, 7 views today

Read more

สำนักงานอธิการบดี ร่วมส่งเสริมมาตรการป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “งดรับ งดให้” ของรางวัล และของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่

Read more

ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้าง (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 1/2567

473 total views

473 total views, 1 views today

Read more

ประกาศ : เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 1/2567

518 total views

518 total views, 2 views today

Read more

ประกาศ : รับสมัครบุคลลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

Read more