ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2565

267 total views

267 total views, no views today

Read more

ประกาศ : เรียกบัญชีรายชื่อลำดับถัดไปเพื่อโอนย้ายและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

792 total views

792 total views, no views today

Read more