มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครคัดเลือก ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเข้ารับสิทธิ์ในการใช้สถานที่จำหน่ายสินค้า หรือบริการของมหาวิทยาลัยในการประกอบอาชีพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่
—-
ผู้พิการที่จะขอใช้สิทธิหรือผู้ดูแลคนพิการที่จะขอใช้สิทธิ
– ส่งใบสมัครมายังมหาวิทยาลัย ทางไปรษณีย์/ขนส่ง
– ยื่นใบสมัครต่อมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง
.
ในวันจันทร์ – วันศุกร์
ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 มกราคม 2567
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ งานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล
อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ชั้น 11
—-
สามารถอ่านเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ : https://link.bsru.ac.th/tjd
—-
ข้อมูลโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ กองบริหารงานบุคคล

Loading