ประกาศ : เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2566

Read more

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างในมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 1/2566

333 total views

333 total views, no views today

Read more

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 1/2566

306 total views

306 total views, no views today

Read more

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2566

1,137 total vie

1,137 total views, 1 views today

Read more

ประกาศ : เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ เพื่อรับรางวัล ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด ประกาศ : เ

Read more

ประกาศ : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลด ประกาศ : เ

Read more