โครงการสร้างค่านิยมองค์กร“MORALITY” อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563

วันที่ 25 ธันวาคม 2563

กิจกรรมงานปีใหม่ มหาวิทยาลัย พ.ศ.2563

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 อาคาร 1

 

Loading