โครงการสัมนาเชื่อมความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี สำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2563

วันที่ 31 มกราคม 2563

ภายใต้ชื่อกิจกรรม สีรุ้งสดใส ร่วมใจ สำนักงานอธิการบดี (สนอ.)

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Loading