โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 – รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้บริหาร และบุคลากรดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2565
– รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเป็นบุคลากรที่ได้สร้างชื่อเสียงจากการรับรางวัลการประกวดผลงานทางวิชาการหรืออื่น ๆ ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับภูมิภาค เพื่อเข้ารับรางวัลตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเป็นผู้บริหาร และบุคลากรดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัล ตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2565

View Fullscreen

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาเป็นบุคลากรที่ได้สร้างชื่อเสียงจากการรับรางวัลการประกวดผลงานทางวิชาการหรืออื่น ๆ ในระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับภูมิภาคเพื่อเข้ารับรางวัลตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2565

View Fullscreen