โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อผลักดันสำนักงานอธิการบดีให้ได้มาตรฐาน

วันที่ 14  มิถุนายน 2561 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อผลักดันสำนักงานอธิการบดีให้ได้มาตรฐาน

วันที่ 15-16  มิถุนายน 2561 

ณ แก่งกระจาน พาราไดซ์ รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

Loading