งานพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์
วันที่ 19 มกราคม 2562
ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

Loading