ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง มหาวิทยาลัย 1/2561

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2561

 

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 1/2561

 

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (เงินบรุงการศึกษา) ครั้งที่ 1/2561

196 total views, 1 views today