• ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2561

 

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 1/2561

 

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (เงินบรุงการศึกษา) ครั้งที่ 1/2561

Loading