ข่าวสมัครงาน


 

– เพิ่มเติม – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 3/2561

ดาวน์โหลด : – เพิ่มเติม – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 3/2561 ...
อ่านต่อ

-เพิ่มเติม- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (บุคลากรภายใน)เพื่อโอนย้าย 3/2561

ดาวน์โหลด : -เพิ่มเติม-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (บุคลากรภายใน)เพื่อโอนย้าย 3/2561 ...
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย สายสอนและสายสนับสนุน (บุคลากรภายใน)เพื่อโอนย้าย 3/2561

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย สายสอนและสายสนับสนุน (บุคลากรภายใน)เพื่อโอนย้าย 3/2561 ...
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างในมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงกาศึกษา) ครั้งที่ 3/2561

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างในมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงกาศึกษา) ครั้งที่ 3/2561 ...
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงกาศึกษา) ครั้งที่ 3/2561

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงกาศึกษา) ครั้งที่ 3/2561 ...
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2561

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2561 ...
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสอน (ภายใน) โอนย้าย

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสอน (ภายใน) โอนย้าย ...
อ่านต่อ

– เพิ่มเติม – ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 3/2561

ดาวน์โหลด : – เพิ่มเติม – ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 3/2561 ...
อ่านต่อ

– เพิ่มเติม – ประกาศการรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (บุคลากรภายใน)เพื่อโอนย้าย

ดาวน์โหลด : - เพิ่มเติม - ประกาศการรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (บุคลากรภายใน) เพื่อโอนย้าย ...
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสอน (ภายใน) โอนย้าย

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสอน (ภายใน) โอนย้าย ...
อ่านต่อ