(ยกเลิก)ข้อบังคับสภาฯ การให้ข้าราชการออกจากราชการกรณีถูกสอบสวนว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่ผลการสอบสวนไม่อาจลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ.2548


Version
Download5
Stock
File Size81.83 KB
Create Dateมิถุนายน 29, 2005
Download