ประกาศ : การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 1/2564

ดาวน์โหลด : ประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 1/2564

 

View Fullscreen