ตรวจสอบการแสกนลายนิ้วมือ พนักงานราชการ

  ข้าราชการ (ตุลาคม 2555- กันยายน 2559)

 ลูกจ้างประจำ (ตุลาคม 2555- กันยายน 2559)

 พนักงานราชการ (ตุลาคม 2555- กันยายน 2559)

ปีงบประมาณ 2556

เดือน ตุลาคม 2555 เดือน เมษายน 2556
เดือน พฤศจิกายน 2555 เดือน พฤษภาคม 2556
เดือน ธันวาคม 2555 เดือน มิถุนายน 2556
เดือน มกราคม 2556 เดือน กรกฏาคม 2556
เดือน กุมภาพันธ์ 2556 เดือน สิงหาคม 2556
เดือน มีนาคม 2556 เดือน กันยายน 2556

 

ปีงบประมาณ 2557

เดือน ตุลาคม 2556 เดือน เมษายน 2557
เดือน พฤศจิกายน 2556 เดือน พฤษภาคม 2557
เดือน ธันวาคม 2556 เดือน มิถุนายน 2557
เดือน มกราคม 2557 เดือน กรกฏาคม 2557
เดือน กุมภาพันธ์ 2557 เดือน สิงหาคม 2557
เดือน มีนาคม 2557 เดือน กันยายน 2557

 

ปีงบประมาณ 2558

เดือน ตุลาคม 2557 เดือน เมษายน 2558
เดือน พฤศจิกายน 2557 เดือน พฤษภาคม 2558
เดือน ธันวาคม 2557 เดือน มิถุนายน 2558
เดือน มกราคม 2558 เดือน กรกฏาคม 2558
เดือน กุมภาพันธ์ 2558 เดือน สิงหาคม 2558
เดือน มีนาคม 2558 เดือน กันยายน 2558

 

ปีงบประมาณ 2559

เดือน ตุลาคม 2558 เดือน เมษายน 2559
เดือน พฤศจิกายน 2558 เดือน พฤษภาคม 2559
เดือน ธันวาคม 2558 เดือน มิถุนายน 2559
เดือน มกราคม 2559 เดือน กรกฏาคม 2559
เดือน กุมภาพันธ์ 2559 เดือน สิงหาคม 2559
เดือน มีนาคม 2559 เดือน กันยายน 2559

 

 

 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) (ตุลาคม 2555- กันยายน 2559)

 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) (ตุลาคม 2555- กันยายน 2559)

 ลูกจ้าง (เงินรายได้) (ตุลาคม 2558- กันยายน 2559)

 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทราวดี (มกราคม 2559- กันยายน 2559)

 บุคลากรที่ย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งปม.) ณ 1 ก.พ. 59
(มกราคม 2559)

125 total views, 1 views today