ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่3/2562

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่3/2562

427 total views, 5 views today