กิจกรรม

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562

เลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ วันอังคาร 19 มี.ค. 2562 ณ อาคาร 6 ชั้น 1 ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ รุ่นที่ 2

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเทคนิคการวิพากษ์ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนสำหรับผู้บริหาร ระยะที่ 1 เรื่อง การเขียนคู่มื ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ รุ่นที่ 1

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเทคนิคการวิพากษ์ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนสำหรับผู้บริหาร ระยะที่ 1 เรื่อง การเขียนคู่มื ...
อ่านเพิ่มเติม

งานพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์

งานพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ...
อ่านเพิ่มเติม

รายงานตัวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (บกศ.บุคคลภายในฯ) และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2562

รายงานตัวเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (บกศ.บุคคลภายในฯ) และพนักงานราชการ ครั้งที่ 1/2562 วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคาร 6 ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561

โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม

โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม วันพุธ ที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสีหราชเดโชชัย ชั้น 4 อาคาร 27 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพร ...
อ่านเพิ่มเติม

รับรายงานตัวบุคลากรบรรจุใหม่ 2 ก.ค. 2561

รับรายงานตัวบุคลากรบรรจุใหม่ วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ (เหม ผลพันธิน) ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ สนอ.61

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อผลักดันสำนักงานอธิการบดีให้ได้มาตรฐาน วันที่ 14  มิถุนายน 2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ...
อ่านเพิ่มเติม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีคะแนนผลการประเมิน 4.26 การดำเนินงานระดับดี ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 – 16 ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2560

“สิรินายน” งานเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2560

“สิรินายน” งานเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    วันที่ 26 กันยายน 2560   ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม ...
อ่านเพิ่มเติม

ประชุมชี้แจงการต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประชุมชี้แจงการต่อสัญญาจ้างระยะที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันที่ 5 เดือนกันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ...
อ่านเพิ่มเติม

572 total views, 1 views today