ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่3/2562

ดาวน์โหลด : ประกาศรั

2,047 total views, 46 views today

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างในมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 2/2562

ดาวน์โหลด : ประกาศรา

284 total views, 2 views today

Read more