ประกาศ : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 1/2564

ดาวน์โหลด : การขึ้นบ

Read more

ประกาศ : การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 1/2564

ดาวน์โหลด : ประกาศกา

Read more

ประกาศ : การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 1/2564

ดาวน์โหลด : ประกาศกา

Read more

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 3/2563

ดาวน์โหลด : ประกาศกา

Read more

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ(เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 3/2563

ดาวน์โหลด : ประกาศกา

Read more

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินงบประมาณแผ่นดิน) ครั้งที่ 3/2563

ดาวน์โหลด : ประกาศกา

Read more

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างในมหาวิทยาลัย(เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 3/2563

ดาวน์โหลด : ประกาศกา

Read more