ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินบำรุงการศึกษา (สายวิชาการ) (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ครั้งที่ 1/2562

ดาวน์โหลด : ประกาศรา

240 total views, 5 views today

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 1/2562

ดาวน์โหลด : ประกาศรา

95 total views, 1 views today

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้บริหารและบุคลากรดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด : ประกาศมห

145 total views, 1 views today

Read more

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผลงานทางวิชาการเพื่อเข้ารับรางวัลตามโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่พ.ศ.2562

ดาวน์โหลด : ประกาศมห

137 total views, 1 views today

Read more

เพิ่มเติม – ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นพนักงานในมหาวิทยาลัย (เงินบำรุงการศึกษา) ครั้งที่ 1/2562

ดาวน์โหลด : เพิ่มเติ

2,506 total views, no views today

Read more