ตรวจสอบการแสกนลายนิ้วมือ ศูนย์การศึกษาอู่ทองทราวดี

  ข้าราชการ (ตุลาคม 2555- กันยายน 2559)

 ลูกจ้างประจำ (ตุลาคม 2555- กันยายน 2559)

 พนักงานราชการ (ตุลาคม 2555- กันยายน 2559)

 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) (ตุลาคม 2555- กันยายน 2559)

 พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) (ตุลาคม 2555- กันยายน 2559)

 ลูกจ้าง (เงินรายได้) (ตุลาคม 2558- กันยายน 2559)

 ศูนย์การศึกษาอู่ทองทราวดี (มกราคม 2559- กันยายน 2559)

 

ปีงบประมาณ 2559

เดือน ตุลาคม 2558 เดือน เมษายน 2559
เดือน พฤศจิกายน 2558 เดือน พฤษภาคม 2559
เดือน ธันวาคม 2558 เดือน มิถุนายน 2559
เดือน มกราคม 2559 เดือน กรกฏาคม 2559
เดือน กุมภาพันธ์ 2559 เดือน สิงหาคม 2559
เดือน มีนาคม 2559 เดือน กันยายน 2559

 

 

 บุคลากรที่ย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งปม.) ณ 1 ก.พ. 59
(มกราคม 2559)

211 total views, 1 views today