ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือก โอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

  • ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เงินบำรุงการศึกษา (สายสอน) (บุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) เพื่อโอนย้ายเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ครั้งที่ 1/2561

277 total views, 1 views today